Irritorna għall-Websajt tal-Kummerċ Servizzi Onlajn tal-Portal tal-PI

Merħba fil-Portal tal-PI tad-Dipartiment tal-Kummerċ. Din il-pjattaforma tipprovdi varjeta' ta' għodod relatati mal-protezzjoni ta' trejdmarks, privattivi u disinni f'Malta. Permezz ta' dan il-portal, id-Dipartiment tal-Kummerċ qiegħed jagħmel disponibbli bażi ta' dejta fejn inti tista' tibbrawżja r-reġistru lokali tat-trejedmarks u tal-privattivi. Inti tista' wkoll tapplika għal trejdmark permezz ta' wizard li hija faċli biex tuża li tiggwida l-utenti x'passi jistgħu jieħdu. Għodod oħra ser jiġu miżjuda fil-portal fix-xhur li ġejjin.

Il-portal u l-għodod ġew żviluppati bis-sapport tal-uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trejdmarks u Disinni Komunitarji) taħt il-programm tal-Fond ta' Kooperazzjoni.

TWISSIJA lill-applikanti – Kull stqarrija falza, rappreżentazzjoni ħażina jew ħabi ta’ fatti materjali fuq dawn il-formoli jew xi dokument ippreżentat flimkien ma’ dawn l-applikazzjonijiet jista’ tagħti lok għal passi kriminali.

PROTEZZJONI TAL-INFORMAZZJONI – Id-Dipartiment tal-Kummerċ fi ħdan il-Ministeru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi, jiġbor u jipproċessa d-dejta personali pprovduta f’dawn l-applikazzjonijiet sabiex iwettaq il-funzjonijiet legali tiegħu dwar l-Att tat-Trejdmark [Kap. 597] u l-Att dwar il-Privattivi u d-Disinni [Kap. 417].

Id-dejta personali kollha tiġi miġbura u pproċessata skont ir-Regolament 2016/679 dwar il-Protezzjoni tad-Dejta Ġenerali u l-leġislazzjoni kollha kurrenti dwar il-Protezzjoni tad-Dejta, l-Att dwar it-Trejdmarks [Kap. 597], l-Att dwar il-Privattivi u d-Disinni [Kap. 417] u il-Politika dwar il-Privatezza tad-Dejta tad-Dipartiment , li kopja tagħha hija disponibbli fuq il-websajt tagħna. Dejta personali pprovduta f’dawn l-applikazzjonijiet tista’ tiġi maqsuma ma’ terzi persuni skont il-liġi.

Application for SME funds

Trejdmarks

Iffajlja trejdmark billi tuża
il-formola tal-applikazzjoni tagħna li fiha ħames passi

Ġedded trejdmark billi tuża
il-formola tal-applikazzjoni tagħna li fiha żewġ passi

Avviż ta' Oppożizzjoni għal Applikazzjoni ta' Trademark Ġdida

Ittrasferixxi id-drittijiet jew is-sjieda
ta' trejdmark

Biddel l-isem jew l-indirizz ta' applikant ta' trejdmark

Aktar Servizzi ta’ Onlajn Fajling huma disponibbli billi tagħfas il-buttuna taħt

Fittex għal trejdmarks lokali billi tuża r-Reġistru Nazzjonali tat-Trejdmarks

Fittex għal trejdmarks lokali u Komunitarji billi tuza t-TMview

Iffajlja trejdmark tal-Unjoni Ewropea mal-Uffiċċju tal-Propjeta’ Intelletwali tal-Unjoni Ewropea (UPI UE)

Disinni

Iffajlja disinn billi tuża
il-formola tal-applikazzjoni tagħna li fiha erba' passi

Ġedded disinn bilkli tuża
il-formola tal-applikazzjoni tagħna li fiha żewġ passi

Aktar Servizzi ta’ Onlajn Fajling huma disponibbli billi tagħfas il-buttuna taħt

Fittex għal disinni lokali u Komunitarji billi tuza d-Designview

Iffajlja Disinn Kommunitarju mal-Uffiċċju tal-Propjeta’ Intelletwali tal-Unjoni Ewropea (UPI UE)

Patents

File a patent using our
four-step application form

Renew or Restore a Patent
using our two-step application form

Aktar Servizzi ta’ Onlajn Fajling huma disponibbli billi tagħfas il-buttuna taħt

Search for local patents using the National Patent Register

Pubblikazzjonijiet

Ara l-aħħar pubblikazzjonijiet fuq il-websajt tagħna